Resultats del 255 tons dels 3 colors bàsics

Hem estudiat les diferències en la percepció dels colors bàsics (blau,vermell,verd) utilitzant un test creat pel nostre professor en la següent web

24 alumnes han clicat a la web anterior al color més pur o més intens de vermell, blau i verd de forma que han obtingut un valor entre 0 i 255, sent 255 el valor més intens de color i el nostre objectiu és comprobar si les noies veuen millor el color que els nois

Els resultats s'han analitzat a una web on es calcula la t de Student que ens diu si hi ha diferències estadísticament significatives entre nois i noies

Resultats vermells

Introduim els resultats de 0 a 255 pels nois i les noies a la web anterior i ens dona el seguent resultat:

El valor de P és 0.9281, significa que no hi ha diferències entre nois i noies des d'un punt de vista estadístic

La t de Student ens calcula si hi ha diferències entre dos grups qualssevol i és molt important en qualsevol investigació ja que és pot dir si hi ha diferencies o no hi ha diferències per exemple entre nois i noies o entre un grup tractat amb medicament o sense medicament o entre les notes d'avaluació d'un grup d'alumnes o un altre grup d'alumnes o qualsevol altre cosa

la t de les nostres dades és 0,0913 que és un numero molt petit quan mes petit sigui el numero menys diferències

Els nostres resultats indiquen df =22 que significa degrees of freedom, en català graus de llibertat que és un numero que es calcula sumant els element del primer grup en el nostre cas noies amb els elements del segon grup en el nostre cas nois, 12 nois + 12 noies =24 elements - 2 =22 graus de llibertat. La fórmula dels graus de llibertat gl=N1 + N2 -2 on gl vol dir graus de llibertat N1 vol dir número d'elements del grup 1 N2 vol dir número d'element del grup 2

La mitjana dels 12 nois respecte a l'intensitat del color vermell és 250.33 i la variabilitat o desviacio estandar és 4.64, això s'escriu 250.33 ± 4.64 (N1=12) mentre que les 12 noies el valor és 250.17 ± 1.24 (N2=12)

Resultats verd

la p de les nostres dades és 0,8779 que és un numero molt petit quan mes petit sigui el numero menys diferències

Si la p es menor a 0,05 hi ha diferències entre els dos grups i si la p es major a 0,05 no hi ha diferències. En el notre cas no hi ha diferències entre nois i noies en la visió del color verd perque es major a 0,05, concretament 0,8779.

El numero p menor que 0,05 significa que hi ha menys d'un 5% de probabilitatsque ens haguen equivocati més d'un 95% de probabilitats que un grup sigui superior a un altre.

La t és una formula matematica coneguda com a t de Student que ens diu si hi ha difeències entre dos grups, per això tenim una taula més avall anomenada t de Student en la qual podem trobar els valors límits que ens indica si hi ha diferències o no entre grups. La taula s'ha de consultar trains els df i les p, si la p és menor a 0,001 tenim un 99,9% de seguretat que els grups són dferents.

Els nostres resultats indiquen df=22q significadegrees of freedom, en català graus de llibertat que és un numero que es calcula sumant els element del primer grup en el nostre cas noies amb els elements del segon grup en el nostre cas nois, 12 nois + 12 noies =24 elements - 2 =22 graus de llibertat. La fórmula dels graus de llibertat gl=N1 + N2 -2 on gl vol dir graus de llibertat N1 vol dir número d'elements del grup 1 N2 vol dir número d'element del grup 2

La mitjana dels 12 nois respecte a l'intensitat del color verd és 250.33 i la variabilitat o desviacio estandar és 4.64, això s'escriu 250.33 ± 4.64 (N1=12) mentre que les 12 noies el valor és 250.17 ± 1.24 (N2=12)

P value and statistical significance: The two-tailed P value equals 0.8779 By conventional criteria, this difference is considered to be not statistically significant. Confidence interval: The mean of Home verd minus Dona verd equals -0.25 95% confidence interval of this difference: From -3.59 to 3.09 Intermediate values used in calculations: t = 0.1554 df = 22 standard error of difference = 1.609 Review your data: Group Mean SD SEM N Home verd 250.42 4.52 1.31 12 Dona verd 250.67 3.26 0.94 12

Resultats azul

P value and statistical significance: The two-tailed P value equals 0.5135 By conventional criteria, this difference is considered to be not statistically significant. Confidence interval: The mean of Home blau minus Dona blau equals -1.25 95% confidence interval of this difference: From -5.15 to 2.65 Intermediate values used in calculations: t = 0.6642 df = 22 standard error of difference = 1.882 Review your data: Group Mean SD SEM N Home blau 249.08 5.18 1.49 12 Dona blau 250.33 3.96 1.14 12

Test de color de Fansworth Munsell

Test de color de Fansworth Munsell

 1. Hem fet el test online de Fnasworth Munsell en aquesta pàgina web.
 2. Hem analitzat els resultats de 16 alumnes: 9 noies i 7 nois. Els resultats de puntuació van de 0 a 85, que representen la quantitat de colors que 'alumne ha col·locat en la posició ccorresponent.
 3. Pots veure les dades dels diferents alumnes a la seguent taula


 4. Sexe Edat Puntuació
  fem 16 81
  fem 16 67
  fem 15 70
  fem 15 74
  fem 15 77
  fem 15 77
  fem 15 67
  fem 15 81
  fem 17 81
  masc 16 58
  masc 15 76
  masc 15 73
  masc 16 71
  masc 15 62
  masc 16 72
  masc 15 79

 5. Hem analitzat les dades amb el test estadístic t de Student, que ens dirà si hi ha diferencies estadisticament significatives entre nois i noies, en aquesta web coneguda com t calculator quickcalcs
 6. A continuació pots veure els resultats que demostren que no hi ha diferencies estadisticament significatives. Ja que són de 0,05, és a dir, estic 95% segur de que els resultats entre nois i noies són iguals.

Primer calculem la mitjana i la variabilitat dels nois i les noies. Per calcular la variabilitat emprem la desviació estàndard, que té el símbol: sigma minúscula, σ

La fòrmula de desviació estandard és:

$$ \sigma= \sqrt(\sum_{i=1}^n (x_i-x)^2$$

Student t-test

The Student t-test is a statistical hypothesis test used to determine whether two sets of data are significantly different from each other. It is used when the data samples are small (less than 30), and the variances of the two samples are not known to be equal.

Formula

The formula for calculating the t-value for a two-sample t-test is:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

where:

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Interpretation

If the calculated t-value is greater than the critical t-value (which depends on the degrees of freedom and the level of significance), we reject the null hypothesis, which states that there is no significant difference between the two sets of data.

Unpaired t test results P value and statistical significance: The two-tailed P value equals 0.1660 By conventional criteria, this difference is considered to be not statistically significant. Confidence interval: The mean of Noies minus Nois equals 4.86 95% confidence interval of this difference: From -2.27 to 11.99 Intermediate values used in calculations: t = 1.4615 df = 14 standard error of difference = 3.323 Review your data: Group Mean SD SEM N Noies 75.00 5.81 1.94 9 Nois 70.14 7.52 2.84 7

Has de comparar amb la taula de t de student oficial amb els teus resultats de la t calculada

N1+N2-2p<0.05p<0.01p<0.005p<0.001
16.31431.82163.657318.309
22.9206.9659.92522.327
32.3534.5415.84110.215
42.1323.7474.6047.173
52.0153.3654.0325.893
61.9433.1433.7075.208
71.8952.9983.4994.785
81.8602.8963.3554.501
91.8332.8213.2504.297
101.8122.7643.1694.144
111.7962.7183.1064.025
121.7822.6813.0553.930
131.7712.6503.0123.852
141.7612.6242.9773.787
151.7532.6022.9473.733
161.7462.5832.9213.686
171.7402.5672.8983.646
181.7342.5522.8783.610
191.7292.5392.8613.579
201.7252.5282.8453.552
211.7212.5182.8313.527
221.7172.5082.8193.505
231.7142.5002.8073.485
241.7112.4922.7973.467
251.7082.4852.7873.450
261.7062.4792.7793.435
271.7032.4732.7713.421
281.7012.4672.7633.408
291.6992.4622.7563.396
301.6972.4572.7503.385
401.6842.4232.7043.307
501.6762.4072.6783.261
601.6712.3902.6603.232
701.6672.3812.6483.211
801.6642.3742.6393.195
1001.6602.3642.6263.174
10001.6461.9622.5813.098
1.6452.3262.5763.090


Per últim veurem una imatge de l'ull humà on es veu la retina que conte cons que detecten el color vermell, verd i blau gràcies a unes proteïnes anomenades opsines